Chính Sách Đổi Trả – THE WOLF

Chính Sách Đổi Trả

- Đổi trả mới sản phẩm trong 1 tuần nếu xảy ra vấn đề do nhà sản xuất:

  • Trong trường hợp chưa mang lần nào, nhưng bị vấn đề về da
  • Trong trường hợp chưa mang lần nào, nhưng bị vấn đề về đế

- Mua tại store hỗ trợ đổi size trong 24h.