The Wolf New Page FAQ – THEWOLF

The Wolf New Page FAQ

Những câu hỏi thường gặp:

Khi bạn thắc mắc bất kể điều gì về chúng tôi hãy gọi: 

Có được đổi size khi không vừa không? 

  • Có nhé (Tụi mình đổi size nhưng hỗ trợ đổi sang mẫu khác nhé). 

Nếu đổi size thì phí vận chuyển như thế nào?

  • Phí vận chuyển 1-1 (chúng mình chịu phí đổi lại sản phẩm mới - bạn sẽ thanh toán phí vận chuyển khi chuyển lại sản phẩm cũ cho Shop). 

Bạn được Freeship khi: 

  • Chuyển khoản 100% cho tất cả đơn hàng. 

Đơn hàng có được HỖ TRỢ TRẢ QUA 3 KÌ (3 THÁNG) không?