Chính Sách Bảo Hành – THE WOLF

Chính Sách Bảo Hành

ĐỔI TRẢ TRONG VÒNG 1 TUẦN NẾU CÓ LỖI TỪ NHÀ SẢN XUẤT

- Sản phẩm giày : 

  • Bảo hành keo đế vĩnh viễn 
  • Miễn phí 3 lần vệ sinh giày (lưu ý phải giữ thẻ) 

- Sản phẩm phụ kiện – Trang Sức :

  • Bảo hành 3 tháng cho việc đánh bóng