THE MARS WOLF Fall/Winter 2022 - Bức Phá Giới Hạn, Kiến Tạo Đam Mê – THEWOLF